Výhledy fungování duchovní správy a administrace farnosti po odchodu salesiánů z Dolních Počernic jsou podrobně popsány v listu sepsané J. Cermanem výhledy fungování duchovní správy a další aktuální list s datem 14.1. a přehledem všeho, co bylo sepsáno o aktivitách ve farnosti výhledy fungování duchovní správy

 

 

Farnost na Facebooku