OHLÁŠKY NA 4. NEDĚLI POSTNÍ 11. 3. 2018

  • PRO DĚTI JSOU NA STOLKU S DARY PŘIPRAVENÉ OVEČKY S POSTNÍM ÚKOLEM. KAŽDOU POSTNÍ NEDĚLI SI DĚTI ODNESOU OVEČKU A POKUSÍ SE SPLNIT ÚKOL, KTERÝ JE NA NÍ ZE ZADNÍ STRANY NAPSANÝ. PO SPLNĚNÍ ÚKOLU DĚTI VYBARVÍ OVEČCE ZVONEČEK, VYSTŘIHNOU JÍ A PŘINESOU V OBĚTNÍM PRŮVODU. NA NÁSTĚNCE BUDE PASTÝŘ A PŘINESENÉ OVEČKY ZVĚTŠÍ JEHO STÁDO. NA KONCI POSTNÍ DOBY SPOČÍTÁME OVEČKY. O VELIKONOCÍCH NA PASTÝŘE I DĚTI ČEKÁ PŘEKVAPENÍ.
  • UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ DO DOPOLÍ je v pondělí 12. 3. Vaše příspěvky posílejte na email dopoli@email.cz.
  • Náboženství v úterý a čtvrtek a příprava na 1. sv. přijímání bude jako obvykle.
  • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 14. 3. ve 20.00.
  • SETKÁNÍ NAD PÍSMEM bude ve čtvrtek 15. 3. na 18.30 na faře.
  • V pátek 16. 3. bude v kapli na faře od 18.00 křížová cesta, po ní následuje mše svatá a po té je možnost svátosti smíření.
  • ÚKOL PRO DĚTI na příští neděli 18.3.: přineste ve svém poutnickém průkazu nakreslenou sv. Barboru.
  • FARNÍ AKAKAO bude příští neděli po druhé mši svaté.
Farnost na Facebooku