OHLÁŠKY NA 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 16. 9. 2018

  • SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI tvz. AKAKAO bude dnes po 2.bohoslužbě na faře. Pro dospělé je zde skvělá káva a pro děti kakao.
  • ÚKOL PRO DĚTI: vybarvěte si ve svém poutnickém průkazu na mapě naši republiku jako naší státní vlajku.
  • Děti, které neobdržely odměnu za poutnický průkaz si jí mohou vyzvednout v sakristii.
  • SPORT je každou středu od 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
  • V pátek 21.9. bude mše sv. v kostele v 18.00.
  • NÁBOŽENSTVÍ začne od října. Rodiče zapisujte své děti na seznam na stolku vzadu v kostele, abychom se mohli společně domluvit na dalších termínech vyučování. Předpokládané termíny výuky jsou pondělí, úterý, čtvrtek.
  • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI se koná v pátek 28.9.Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15. Zájemci, zapište se na seznam stolku s dary, aby se vědělo, kdo pěší pouť chce absolvovat a aby se poutníci mohli vzájemně domluvit a případně na sebe počkat!!! Kdo se nezapíše, tak ostatní nebudou bohužel vědět, že s ním mají počítat a čekat na něj.
  •  SETKÁNÍ NAD PÍSMEM bude ve čtvrtek 4.10. v 18.30 na faře.
  •  DĚTI I RODIČE JSOU DNES ZVÁNI NA CHVALSKÝ ZÁMEK VE 13.00 NA POHÁDKU „JAK ŠLO VEJCE NA VANDR“ A VE 14.00 NA ATRAKCE. Další informace najdete na nástěnce v kostele na plakátu o Svatoludmilské pouti.
Farnost na Facebooku