OHLÁŠKY NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 24.2.2019

  • Dnešní sbírka bude věnována na Svatopetrský haléř.
  • NÁBOŽENSTVÍ v úterý 26.2. od 13.30 a ve čtvrtek 28.2. nebude.
  • PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ ve čtvrtek 28.2. není.
  • V pátek 1.3. bude od 18.00 mše sv. na faře.
  • Na Popeleční středu 6.3. bude od 18.00 v kostele mše svatá s udílením popelce. Je to den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení). Ke svátosti smíření je možné jít po mši svaté.

  • FARNÍ POUŤ DO SKOK A KLÁŠTERA TEPLÁ je navržena na sobotu 11.5. Vzadu v kostele máte podrobné informace o těchto poutních místech. Potřebujeme zjistit, kolik z vás by v tomto termínu mělo o pouť zájem. Jelo by se společně autobusem. Zapište se prosím na přiložený seznam do konce března. Pokud nebude dostatečný počet zájemců, pouť se nebude realizovat.
  • Hledáme někoho, kdo by byl schopný a ochotný dělat v kostele květinovou výzdobu. Prosíme, hlaste se panu kostelníkovi a nebo P. Leovi.
Spojte se s námi