OHLÁŠKY NA 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 17.6. 2018

  • Náboženství pro 2. a 3. třídu je v úterý 19.6. v tomto školním roce naposledy !!! Náboženství pro předškoláky v letošním školním roce už skončilo.
  • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 20.6. od 20 hod.
  • V pátek 22. 6. bude mše sv. v 18.00 hod. v kostele.
  • ÚKOL PRO DĚTI PRÁZDNINY: O PRÁZDNINÁCH NAVŠTIVTE NĚJAKÝ KOSTEL NEBO POUTNÍ MÍSTO A PŘIVEZTE Z NĚJ BUĎ POHLED NEBO TURISTICKOU ZNÁMKU A NEBO VYTIŠTĚNOU FOTOGRAFII.
  • POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele se uskuteční v neděli 19. 8. s následujícím programem. V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. začne v 9 hod. po ní bude pohoštění za kostelem. Ve 12 hod. bude pouť zakončena modlitbou Anděl Páně.
    Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604 898 198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.
  • Ke dnešnímu dni otců dostanou tatínci u východu z kostela malý dárek.
  • Na stolku s dary si rozeberte nové číslo farního občasníku Dopolí.
Farnost na Facebooku