OHLÁŠKY NA 4. NEDĚLI POSTNÍ 11. 3. 2018

  • PRO DĚTI JSOU NA STOLKU S DARY PŘIPRAVENÉ OVEČKY S POSTNÍM ÚKOLEM. KAŽDOU POSTNÍ NEDĚLI SI DĚTI ODNESOU OVEČKU A POKUSÍ SE SPLNIT ÚKOL, KTERÝ JE NA NÍ ZE ZADNÍ STRANY NAPSANÝ. PO SPLNĚNÍ ÚKOLU DĚTI VYBARVÍ OVEČCE ZVONEČEK, VYSTŘIHNOU JÍ A PŘINESOU V OBĚTNÍM PRŮVODU. NA NÁSTĚNCE BUDE PASTÝŘ A PŘINESENÉ OVEČKY ZVĚTŠÍ JEHO STÁDO. NA KONCI POSTNÍ DOBY SPOČÍTÁME OVEČKY. O VELIKONOCÍCH NA PASTÝŘE I DĚTI ČEKÁ PŘEKVAPENÍ.
  • UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ DO DOPOLÍ je v pondělí 12. 3. Vaše příspěvky posílejte na email dopoli@email.cz.
  • Náboženství v úterý a čtvrtek a příprava na 1. sv. přijímání bude jako obvykle.
  • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 14. 3. ve 20.00.
  • SETKÁNÍ NAD PÍSMEM bude ve čtvrtek 15. 3. na 18.30 na faře.
  • V pátek 16. 3. bude v kapli na faře od 18.00 křížová cesta, po ní následuje mše svatá a po té je možnost svátosti smíření.
  • ÚKOL PRO DĚTI na příští neděli 18.3.: přineste ve svém poutnickém průkazu nakreslenou sv. Barboru.
  • FARNÍ AKAKAO bude příští neděli po druhé mši svaté.

Církevní slavnosti a svátky, přehled bohoslužeb a akce ve farnosti

NEDĚLE 11. 3.

18.30

10.00

4. neděle postní
Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

pátek 16. 3. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 18. 3.

18.30

10.00

5. neděle postní
Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáDětská bohoslužba s následným „akakaem“

pondělí 19. 3.

Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie

pátek 23. 3. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 25. 3.

18.30

10.00

Květná neděle (Změna času! Ze soboty na neděli spíme o hodinu méně.)
Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

čtvrtek 29.3.

Zelený výlet“ pro děti (podrobnější informace najdete včas v kostele)

čtvrtek 29.3. 18.00

ZELENÝ ČTVRTEK – Mše svatá na památku Poslední večeře Páně

pátek 30.3. 18.00

VELKÝ PÁTEK – Velkopáteční obřady

sobota 31.3. 19.30

BÍLÁ SOBOTA – Slavnostní obřady Velké noci
Po obřadech následuje velikonoční AGAPÉ na faře

   

NEDĚLE 1. 4.

Pozor, jen v 10.00

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá s žehnáním pokrmů

pondělí 2.4. 8.30

Mše svatá – Pondělí velikonoční

pátek 6. 4. 18.00

Mše svatá (první pátek v měsíci)

   

NEDĚLE 8. 4.

18.30

10.00

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství (Den matek)
Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

pondělí 9. 4.

Slavnost Zvěstování Páně (přesunuta z 25. 3.)

pátek 13. 4. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 15. 4.

18.30

10.00

3. neděle velikonoční

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáDětská bohoslužba s následným „akakaem“

pátek 20. 4. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 22. 4.

18.30

10.00

4. neděle velikonoční

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

pondělí 23. 4.

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

středa 25. 4.

Svátek sv. Marka, evangelisty

pátek 27. 4. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 29. 4.

5. neděle velikonoční

(svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy)

pondělí 30. 4.

Setkání u ohně na farní zahradě od 18.00 (Sledujte ohlášky, zda se akce uskuteční)

čtvrtek 3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

pátek 4. 5. 18.00

Mše svatá (první pátek v měsíci)

   

NEDĚLE 6. 5.

18.30

10.00

6. neděle velikonoční

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

čtvrtek 10.5. 18.00

Mše svatáSlavnost Nanebevstoupení Páně

pátek 11. 5. 18.00

Mše svatá

   
Farnost na Facebooku