OHLÁŠKY NA NEDĚLI KŘTU PÁNĚ 13.1.2018

  • NÁBOŽENSTVÍ pro 2. – 4. třídu bude v úterý 15.1. od 13.30 a pro prvňáčky a předškoláky ve čtvrtek 17.1. od 15.15 .
  • PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ bude ve čtvrtek 17.1. v 17.15 na faře.
  • V pátek 18.1. bude od 18.00 mše sv. na faře.
  • BOHOSLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI bude v neděli 20.1. od 10.00. Děti nezapomeňte si přinést poutnický průkaz s nakreslenou lurdskou jeskyní.
  • FARNÍ AKAKAO bude příští neděli 20.1. po druhé mši svaté. Na faře se pro děti podává kakao a pro rodiče káva.
Spojte se s námi