OHLÁŠKY NA PRÁZDNINY

  • O prázdninách je pouze jedna bohoslužba v neděli a to v 8.30.
  • SPORT : O prázdninách středeční sport nebude a začne až v září.
  • POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele se uskuteční v neděli 19. 8. s následujícím programem. V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. začne v 9.00, po ní bude pohoštění za kostelem. Ve 12.00 bude pouť zakončena modlitbou Anděl Páně.
    Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604 898 198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.
  • ÚKOL PRO DĚTI PRÁZDNINY: O PRÁZDNINÁCH NAVŠTIVTE NĚJAKÝ KOSTEL NEBO POUTNÍ MÍSTO A PŘIVEZTE Z NĚJ BUĎ POHLED NEBO TURISTICKOU ZNÁMKU NEBO VYTIŠTĚNOU FOTOGRAFII.
Farnost na Facebooku