OHLÁŠKY NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 30. 9. 2018

  • ÚKOL PRO DĚTI: vybarvěte si ve svém poutnickém průkazu na mapě naši republiku jako naší státní vlajku.
  • Děti, které neobdržely odměnu za poutnický průkaz si jí mohou vyzvednout v sakristii.
  • SPORT je každou středu od 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
  • V pátek 5.10. bude mše sv. v kostele v 18.00.
  • NÁBOŽENSTVÍ začne od 2. října pro 2. – 4. třídu od 13.30 – 14.30 na faře. Pro prvňáčky a předškoláky bude ve čtvrtek od 11.10.  náboženství od 15.00 – 16.00 na faře .
  •  SETKÁNÍ NAD PÍSMEM bude ve čtvrtek 4.10. v 18.30 na faře.
  •  Dětský maškarní bál bude v neděli 7.10. od 15.00-17.00 v tělocvičně ZŠ Soliňská v Horních Počernicích.
  • Dámský klub PKD bude ve čtvrtek 11.10. v 19.00 na faře. Všechny ženy z farnosti jsou srdečně zvány!!!
Farnost na Facebooku