Ohlášky

 • DOPOLÍ – nové číslo si můžete vzít na stolku s dary.
 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 15.4. po druhé mši sv.
 • SPORT – ve středu 18.4. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • Úkol pro děti na květen: nakreslit svoji fotografii a pod ní napsat svoje jméno. Rodiče vám s úkolem pomůžou, pokud neumíte psát.
 • Zájemci o farní dovolenou se můžou zapisovat na seznam na stolku s dary, kde najdou další informace.
 • DÁMSKÁ FARNÍ JÍZDA se uskuteční v sobotu 9.6. na Sázavě. Zájemkyně, zapisujte se do konce dubna na seznam vzadu v kostele na stolku, tam najdete další podrobnosti.
 • PÁNSKÁ FARNÍ JÍZDA bude v sobotu 26.5. Podrobnosti najdete vzadu na stolku v kostele, kde se můžete zapsat.
 • Magnetky za 50 Kč, jejichž prodej slouží k podpoře 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou /14.8- 19.8./ si můžete koupit v zadu v kostele.
 • Mše sv . tuto něděli v 8.30 začíná v kostele. Druhá mše sv.na Květnou neděli v 10.00 začíná u fary u kříže na křižovatce.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 2.4. ve 20.00 na faře.
 • SPORTve středu 4. 4.se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • Mše sv. na první pátek v měsíci bude 6.4. v kostele v 18.00.
 • ÚKOL PRO DĚTI : nezapomeňte si vzít na stolku s dary ústřižek z evangelia a nalepit do postní mapy.
 • Prosíme dobrovolníky lektory o čtení na sobotu. Zapište se do tabulky na stolku s dary.
 • Na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu se můžete zapisovat na stolku s dary.
 • Rozpis bohoslužeb o Velikonocích je k rozebrání na stolku s dary.
 • FARNÍ AKAFE bude příští neděli 8.4. po obou mších sv. na faře.
 • DÁMSKÁ FARNÍ JÍZDA se uskuteční v sobotu 9.6. na Sázavě. Poplatek na osobu je 190,- Kč. Podle počtu zájemkyň, bude potřeba do konce dubna objednat lodě. Zájemkyně, zapisujte se na stolku s dary, kde najdete další podrobnosti.
 • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII: termín 16.7.- 24.7. – zájemci hlaste se P. Čápovi.

 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

1.4. Květná neděle : 8.30; 10.00 /“10.00“mše svatá, průvod s ratolestmi od fary/

5.4. Zelený čtvrtek: 18.00 /slavnostní mše svatá s umýváním nohou/

6.4. Velký pátek: 18.00 /velkopáteční obřady/

7.4. Bílá sobota:9.00 – 16.00 /adorace u Božího hrobu/

7.4. Vigilie – noc Zmrtvýchvstání:20.00 – 22.15/Velikonoční vigilie /;22.30 – 24.00 /Velikonoční AGAPÉ na faře/

8.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:8.30/růženec/;9.00/mše svatá s žehnáním pokrmů/

9.4. Pondělí velikonoční: 8.30 /mše svatá s žehnáním pokrmů/

15.4.  2.neděle velikonoční:8.30; 10.00

 • V pondělí 26. 3. na Zvěstování Páně bude mše sv. v 18.00 v kostele.
 • SPORT – ve středu 28.3. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • ÚKOL PRO DĚTI : nezapomeňte si vzít na stolku s dary ústřižek z evangelia a nalepit do postní mapy.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ je do středy 28.3. Prosíme o zasílání vašich příspěvků na dopoli@email.cz. Dopolí vyjde na Květnou neděli 1.4.
 • Prosíme všechny dobrovolníky lektory na čtení pašijí na Květnou neděli a Velký pátek, aby se zapsali do tabulky na stolku s dary.
 • Na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu se můžete zapisovat na stolku s dary.
 • Rozpis bohoslužeb o Velikonocích je k rozebrání na stolku s dary.
 • Dámská farní jízda se uskuteční v sobotu 9.6. na Sázavě. Poplatek na osobu je 190,- Kč. Podle počtu zájemkyň, bude potřeba do konce dubna objednat lodě. Zájemkyně, zapisujte se na stolku s dary, kde najdete další podrobnosti.
 • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII: termín 16.7.- 24.7. , cena za ubytování 125 kč za osobu na den, doprava vlastním vozem. Zájemci hlaste se P. Čápovi.
 • FARNÍ AKAKAO je dnes v neděli 18.3. po druhé mši sv.
 • V pondělí 19.3. bude mše sv. na svátek sv. Josefa v kostele v 18.00.
 • SPORT – ve středu 21.3. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • ÚKOL PRO DĚTI : nezapomeňte si vzít na stolku s dary ústřižek z evangelia a nalepit do postní mapy.
 • Děti, nezapomeňte si na příští setkání v neděli 15. dubna přinést květinu!!!
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ je do 28.3. Prosíme o zasílání vašich příspěvků na dopoli@email.cz. Dopolí vyjde na Květnou neděli 1.4.
 • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII: termín 16.7.- 24.7. , cena za ubytování 125 kč za osobu na den, doprava vlastním vozem. Zájemci hlaste se P. Čápovi.
 • FARNÍ KAFE je dnes v neděli 11.3. po obou mších sv.

   

 • SPORT – ve středu 14.3. se hraje fortbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.

   

 • ÚKOL PRO DĚTI : nezapomeňte si vzít na stolku s dary ústřižek z evangelia a nalepit do postní mapy.

 

 • POSTNÍ ALMUŽNA – na stolku s dary jsou připravené papírové kasičky, pro ty, kdo se budou chtít připojit k této akci během postní doby. Do kasičky odloží vždy takovou částku, která charakterizuje jejich sebezápor. Každý se může rozhodnout, na co se peníze použijí, buď na projekty, které jsou uvedené na spodní straně kasičky a nebo na jiný projekt (varhany, na farní adopci na dálku- naše farnost má adoptované dítě v Ugandě a nebo na ikonu) a ten napíše na kasičku. Na květnou neděli se kasičky shromáždí v kostele a dají se potom na označené účely. Podrobnosti ohledně postní almužny najdete na stolku s dary.

   

 • PŘEDVELIKONOČNÍ ÚKLID KOSTELA proběhne v pátek 16.3. od 15.00.

 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ je do 28.3. Prosíme o zasílání vašic příspěvků na dopoli@email.cz. Dopolí vyjde na Květnou neděli 1.4.

   

 • SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE proběhne v sobotu 31.3. v Kobylisích v salesiánském centru. Začátek v 9.00. Program najdete na nástěnce.

 

 • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII: termín 16.7.- 24.7. , cena za ubytování 125 kč za osobu na den, doprava vlastním vozem. Zájemci hlaste se P. Čápovi.

Spojte se s námi