Farní pouť na Želiv a do Číhoště

V sobotu 16.6. je plánována farní pouť na Želiv a do Číhoště. První místo, které navštívíme bude premonstrátský klášter v Želivě, kde máme na 9 h objednanou prohlídku. Vstupné pro dospělého je 120 Kč pro děti a důchodce 70 Kč. Potom navštívíme Číhošť a kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém se udál tvz. „čihošťský zázrak“. Zde bude poutní mše sv. v 11 hod. a okolo 12 h bychom odjížděli do Želivu, kde bychom se naobědvali a ve 14 hod. šli na prohlídku okolí premonstrátského kláštera. Na pouť pojedeme společně autobusem z Dolních Počernic v 7.15 hod. od fary. Cena za dopravu je 250,- pro dospělého a 100,- Kč pro studenty a děti. Podrobnější informace budou k dispozici v kostele na začátku května.

Farnost na Facebooku