Církevní slavnosti a svátky, přehled bohoslužeb a akce ve farnosti

NEDĚLE 8. 7.

8.30

14. neděle v mezidobí

Mše svatá

středa 11. 7.

Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy

   

NEDĚLE 15. 7.

8.30

15. neděle v mezidobí

Mše svatá

   

NEDĚLE 22. 7.

8.30

16. neděle v mezidobí

Mše svatá

pondělí 23. 7.

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

středa 25. 7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

   

NEDĚLE 29. 7.

18.30

17. neděle v mezidobí

Mše svatá

   

NEDĚLE 5. 8.

18.30

18. neděle v mezidobí

Mše svatá

pondělí 6. 8.

Svátek Proměnění Páně

čtvrtek 9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

pátek 10. 8.

Svátek sv. Vavřince, mučedníka

   

NEDĚLE 12. 8.

18.30

19. neděle v mezidobí

Mše svatá

středa 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

   

NEDĚLE 19. 8.

18.30

19.00

12.00

V NAŠEM KOSTELE POUTNÍ SLAVNOST (20. neděle v mezidobí)

Modlitba růžence

Mše svatánásleduje pohoštění na zahradě vedle kostela

Modlitba Anděl Páně, slavnostní požehnání

pátek 24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

   

NEDĚLE 26. 8.

18.30

21. neděle v mezidobí

Mše svatá

   

NEDĚLE 2. 9.

18.30

10.00

22. neděle v mezidobí

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatá Farní „akafé“

pátek 7. 9. 18.00

Mše svatá – První pátek v měsíci

sobota 8. 9.

Svátek Narození Panny Marie

   

NEDĚLE 9. 9.

18.30

10.00

23. neděle v mezidobí

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

čtvrtek 13. 9.

Jednání Pastorační rady farnosti (od 19.00 na faře)

pátek 14. 9. 18.00

Mše svatá – Svátek Povýšení svatého kříže

sobota 15. 9.

Panny Marie Bolestné

   

NEDĚLE 16. 9.

18.30

10.00

24. neděle v mezidobí

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáDětská bohoslužba s následným „akakaem“ na faře

pátek 21. 9. 18.00

Mše svatáSvátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

   

NEDĚLE 26. 9.

18.30

10.00

25. neděle v mezidobí

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

pátek 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Pěší pouť do Staré Boleslavi. Začátek v 5.15 u kostela v D. Počernicích, nebo v 6.15 u kostela ve Chvalech – H. Počernicích

Farnost na Facebooku