OHLÁŠKY NA 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 8.4. 2018

  • PŘÍPRAVA NA BOHOSLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI je v pondělí 9.4. ve 20 h na faře.
  • Náboženství a příprava na 1. sv. přijímání bude v úterý jako obvykle. Ve čtvrtek je náboženství pro předškoláky a prvňáky od 15.00.
  • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 11.4. ve 20.00.
  • Na PŘEDNÁŠKU O ISLÁMU A KŘESŤANSTVÍ jste zváni na faru ve čtvrtek 12.4. od 18.30. Přednášet bude P. Josef Šplíchal.
  • MODLITBY CHVAL budou v kapli na faře ve čtvrtek 12.4. od 18.00. Všichni jste zváni.
  • V pátek 13.4. bude mše sv. v 18.00 v kapli.
  • ÚKOL PRO DĚTI na neděli 15.4.: přineste nakreslené ve svém poutnickém průkazu to, co přibylo o Velikonocích na nástěnce u pastýře a oveček.
  • V neděli 8.4. od 15.00 bude na Černém mostě slavnost Božího milosrdenství. Koná se na kopci u Galerie 14. Podrobnosti najdete na plakátu vzadu v kostele.

Církevní slavnosti a svátky, přehled bohoslužeb a akce ve farnosti

NEDĚLE 11. 3.

18.30

10.00

4. neděle postní
Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

pátek 16. 3. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 18. 3.

18.30

10.00

5. neděle postní
Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáDětská bohoslužba s následným „akakaem“

pondělí 19. 3.

Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie

pátek 23. 3. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 25. 3.

18.30

10.00

Květná neděle (Změna času! Ze soboty na neděli spíme o hodinu méně.)
Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

čtvrtek 29.3.

Zelený výlet“ pro děti (podrobnější informace najdete včas v kostele)

čtvrtek 29.3. 18.00

ZELENÝ ČTVRTEK – Mše svatá na památku Poslední večeře Páně

pátek 30.3. 18.00

VELKÝ PÁTEK – Velkopáteční obřady

sobota 31.3. 19.30

BÍLÁ SOBOTA – Slavnostní obřady Velké noci
Po obřadech následuje velikonoční AGAPÉ na faře

   

NEDĚLE 1. 4.

Pozor, jen v 10.00

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá s žehnáním pokrmů

pondělí 2.4. 8.30

Mše svatá – Pondělí velikonoční

pátek 6. 4. 18.00

Mše svatá (první pátek v měsíci)

   

NEDĚLE 8. 4.

18.30

10.00

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství (Den matek)
Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

pondělí 9. 4.

Slavnost Zvěstování Páně (přesunuta z 25. 3.)

pátek 13. 4. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 15. 4.

18.30

10.00

3. neděle velikonoční

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáDětská bohoslužba s následným „akakaem“

pátek 20. 4. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 22. 4.

18.30

10.00

4. neděle velikonoční

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

pondělí 23. 4.

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

středa 25. 4.

Svátek sv. Marka, evangelisty

pátek 27. 4. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 29. 4.

5. neděle velikonoční

(svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy)

pondělí 30. 4.

Setkání u ohně na farní zahradě od 18.00 (Sledujte ohlášky, zda se akce uskuteční)

čtvrtek 3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

pátek 4. 5. 18.00

Mše svatá (první pátek v měsíci)

   

NEDĚLE 6. 5.

18.30

10.00

6. neděle velikonoční

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

čtvrtek 10.5. 18.00

Mše svatáSlavnost Nanebevstoupení Páně

pátek 11. 5. 18.00

Mše svatá

   
Farnost na Facebooku