Církevní slavnosti a svátky, přehled bohoslužeb a akce ve farnosti

sobota 29.9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

   

NEDĚLE 30. 9.

18.30

10.00

26. neděle v mezidobí

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

pátek 5.10. 18.00

Mše svatá – První pátek v měsíci

   

NEDĚLE 7. 10.

18.30

10.00

27. neděle v mezidobí

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

pátek 12.10. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 14. 10.

18.30

10.00

28. neděle v mezidobí

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáDětská bohoslužba s následným „akakaem“ na faře

čtvrtek 18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

   

NEDĚLE 21. 10.

18.30

10.00

29. neděle v mezidobí

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

   

NEDĚLE 28. 10.

18.30

10.00

30. neděle v mezidobí POZOR změna času!!! (Spíme o hodinu déle! 😉

Mše svatáFarní „akafé“ (Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů)

Mše svatáFarní „akafé“

čtvrtek 1.11. 18.00

Mše svatáSlavnost Všech svatých

pátek 2.11. 18.00

Mše svatáVzpomínka na všechny věrné zemřelé (První pátek v měsíci)

   

NEDĚLE 4. 11.

18.30

10.00

14.30

31. neděle v mezidobí

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

Modlitby za zemřelé, sraz v 14.30 na místním hřbitově

pátek 9.11. 18.00

Mše svatá – Svátek Posvěcení lateránské baziliky

   

NEDĚLE 11. 11.

18.30

10.00

32. neděle v mezidobí

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

pátek 16.11. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 18. 11.

18.30

10.00

33. neděle v mezidobí

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáDětská bohoslužba s následným „akakaem“ na faře

pátek 23.11. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 25. 11.

18.30

10.00

Slavnost Ježíše Krista Krále (34. neděle v mezidobí)

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáDětská bohoslužba s následným „akakaem“ na faře

pátek 30.11. 18.00

Mše svatá – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

sobota 1. 12.

Adventní duchovní obnova od 9.00 na faře. DO povede P. Josef Kopecký

   

NEDĚLE 2. 12.

18.30

10.00

1. neděle adventní (začíná nový církevní rok, cyklus C)

Mše svatá (na začátku mše svaté budou žehnány adventní věnce) – Akafé

Mše svatá (na začátku mše svaté budou žehnány adventní věnce) – Akafé

středa 5. 12.

Pochůzky sv. Mikuláše s doprovodem mezi 17. a 20. hodinou

pátek 7. 12. 18.00

Mše svatá – První pátek v měsíci

sobota 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

neděle  16. 12.

Adventní benefiční koncert

Spojte se s námi